Vocabulary of Afrikaans (Afrikaans)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           moeder, die moeder, moeders
2.    father           vader, die vader, vaders
3.    sister           suster, die suster, susters


God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat
dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           water, die water
2.    fire           vuur, die vuur, vure
3.    sun           son, die son


Gee ons vandag ons daaglikse brood.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           kat, die kat, katte
2.    dog           hond, die hond, honde
3.    horse           perd, die perd, perde


Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin só.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           wit
2.    black           swart
3.    red           rooi


Behandel ander mense soos julle self behandel wil word.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Eer jou vader en jou moeder en: jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu