Vocabulary of Albanian (shqip)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine

1.    mother           nënë, nëna, nëna
2.    father           atë, ati, etër
3.    sister           motër, motra, motra


Sepse Perëndia kaqë e deshi botënë, sa dha Birin’ e ti të-vetëmlindurinë, që
të mos humbasë kushdo që t’i besonjë ati, po të ketë jetë të-përjetëshme.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           ujë, uji
2.    fire           zjarr, zjarri, zjarre
3.    sun           diell, dielli


Bukën tonë të përditëshme jepna neve sot.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           mace, macja, mace
2.    dog           qen, qeni, qen
3.    horse           kalë, kali, kuaj


Të-nisurit’ e ungjillit të Jisu Krishtit, të Birit të Perëndisë.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           i bardhë, e bardha
2.    black           i zi, e zezë
3.    red           i kuq, e kuqe


Por, ashtu siç dëshironi që t’ju bëjnë juve njerëzit, po ashtu bëni me ta.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Ndero atin tënd dhe nënën tënde dhe duaje të afërmin tënd si veten tënde.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu