Vocabulary of Arberesh (arbërisht)

Adjectives masculine, feminine

1.    mother           mëmë
2.    father           tatë
3.    sister          


1.    water           ujë
2.    fire           zjarr
3.    sun           dieh


Bukën tënë të përditshme ena neve sòt.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat          
2.    dog           kjen
3.    horse           kalë


1.    white           i barth, e bardhe
2.    black           i zi, e zezë
3.    red           i kuqe, e kuqe

Back to menu