Vocabulary of Bulgarian (български)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine, neuter

1.    mother           майка, майката, майки (májka)
2.    father           баща, бащата, бащи (baštá)
3.    sister           сестра, сестрата, сестри (sestrá)


Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за
да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           вода, водата (vodá)
2.    fire           огън, огънят, огньове (ógŭn)
3.    sun           слънце, слънцето (slŭnce)


Дай ни днес ежедневния хляб.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           котка, котката, котки (kótka)
2.    dog           куче, кучето, кучета (kúče)
3.    horse           кон, конят, коне (kon)


Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           бял, бяла, бяло (bjal)
2.    black           черен, черна, черно (čéren)
3.    red           червен, червена, червено (červén)

Back to menu