Vocabulary of Catalan (català)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine

1.    mother           mare, la mare, mares
2.    father           pare, el pare, pares
3.    sister           germana, la germana, germanes


Car talment ha estimat Déu el món, que donà son Fill unigènit, a fi
que tot el qui creu en ell no es perdi, ans tingui vida eterna.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           aigua, l’aigua
2.    fire           foc, el foc, focs
3.    sun           sol, el sol


Dóna’ns avui el nostre pa de cada dia.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           gat, el gat, gats
2.    dog           gos, el gos, gossos
3.    horse           cavall, el cavall, cavalls


Principi de l’evangeli de Jesucrist, Fill de Déu.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           blanc, blanca
2.    black           negre, negra
3.    red           vermell, vermella


Tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Honra el pare i la mare, i estima els altres com a tu mateix.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu