Vocabulary of Danish (dansk)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives common, neuter

1.    mother           mor, moren, mødre
2.    father           far, faren, fædre
3.    sister           søster, søsteren, søstre


Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at
enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           vand, vandet
2.    fire           ild, ilden, brande
3.    sun           sol, solen


Giv os i dag vort daglige brød.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           kat, katten, katte
2.    dog           hund, hunden, hunde
3.    horse           hest, hesten, heste


Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           hvid, hvidt
2.    black           sort, sort
3.    red           rød, rødt


Gør mod andre, som I ønsker, at de skal gøre mod jer.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Du skal ære din far og din mor - og du skal elske din næste som dig selv.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

National languages in bold

Early Danish

Recent Danish (pre-1948)
Old Norse (750 A.D. - 1250)


Back to menu