Vocabulary of Estonian (eesti keel)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           ema, ema, emad
2.    father           isa, isa, isad
3.    sister           õde, õde, õed


Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes usub temasse, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           vesi, vesi
2.    fire           tuli. tuli, tuled
3.    sun           päike, päike


Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           kass, kass, kassid
2.    dog           koer, koer, koerad
3.    horse           hobune, hobune, hobused


Jeesuse Kristuse, Jumala Poja evangeeliumi algus.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           valge
2.    black           must
3.    red           punane

Back to menu