Vocabulary of Finnish (suomi)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           äiti, äiti, äidit
2.    father           isä, isä, isät
3.    sister           sisar, sisar, sisaret


Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           vesi, vesi
2.    fire           tuli, tuli, tulet
3.    sun           aurinko, aurinko


Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           kissa, kissa, kissat
2.    dog           koira, koira, koirat
3.    horse           hevonen, hevonen, hevoset


Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           valkoinen
2.    black           musta
3.    red           punainen


Ja niinkuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja: Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

National languages in bold

Early Finnish

Proto-Uralic (3,000 B.C.)


Back to menu