Vocabulary of French Flemish (Vlaemsch van Frankryk)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives: predicative - masculine, feminine, neuter

1.    mother           moeder, de moeder, moeders
2.    father           vader, den vader, vaders
3.    sister           zuster, de zuster, zusters
4.    brother           broere, den broere, broers
5.    daughter           dochter, de dochter
6.    son           zeune, den zeune, zeuns


1.    water           waeter, ’t waeter
2.    fire           vier, ’t vier
3.    sun           zunne, de zunne
4.    moon           maen, de maen
5.    wind           wind, de wind
6.    rain           regen, den regen


1.    one           een
2.    two           tweeje
3.    three           drije
4.    four           viere
5.    five           vuuve
6.    six           zesse


Gif uus vandage uus dageliks brood.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           katte, de katte, katten
2.    dog           hound, den hound, hounds
3.    horse           pèèrd, ’t pèèrd, peerden
4.    cow           koe, de koe, koen
5.    fish           visch, den visch
6.    bird           veugel, den veugel, veugels
7.    tree           boom, den boom
8.    flower           bloeme, de bloeme, bloemen


1.    white           wit - witten, witte, wit
2.    black           zwart - zwarten, zwarte, zwart
3.    red           rood - rooden, roode, rood
4.    green           groene - groenen, groene, groen
5.    yellow           gilve -
6.    blue           blaeuw - blaeuwen, blaeuwe, blaeuw
7.    grey           grys -
8.    brown           bruun -

Back to menu