Vocabulary of Galician (galego)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine

1.    mother           nai, a nai, nais
2.    father           pai, o pai, pais
3.    sister           irmá, a irmá, irmás


1.    water           auga, a auga
2.    fire           fogo, o fogo
3.    sun           sol, o sol


O noso pan de cada día dánolo hoxe.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           gato, o gato, gatos
2.    dog           can, o can, cans
3.    horse           cabalo, o cabalo, cabalos


1.    white           branco, branca
2.    black           negro, negra
3.    red           roxo, roxa

Back to menu