Vocabulary of Hawaiian (Hawai‘i)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           makuahine, ka makuahine, makuwahine
2.    father           makuakāne, ka makuakāne
3.    sister           kaikua‘ana, ke kaikua‘ana, kaikuahine


No ka mea, ua aloha nui mai ke Akua i ko ke ao nei, nolaila, ua haawi mai oia i kana
Keiki hiwahiwa, i ole e make ka mea manaoio ia ia, e loaa ia ia ke ola mau loa.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           wai, ka wai
2.    fire           ahi, ke ahi, ahi
3.    sun           lā, ka lā


E haawi mai ia makou i keia la i ai na makou no neia la.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           pōpoki, ka pōpoki, pōpoki
2.    dog           ‘īlio, ka ‘īlio, ‘īlio
3.    horse           lio, ka lio, lio


Ka mua o ka euanelio no Iesu Kristo, ke Keiki a ke Akua.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           ke‘oke‘o
2.    black           ‘ele‘ele
3.    red           ‘ula‘ula

National languages in bold

Early Hawaiian

Proto-Polynesian (200B.C. - 200 A.D.)

Back to menu