Vocabulary of Javanese (Basa Jawa)

Nouns, definite articles, plurals

N = Ngoko (informal)
K = Krama (formal)

1.    mother           embok, embok, embok (N)
             embok, embok, embok (K)
2.    father           bapak, bapak, bapak (N)
             bapak, bapak, bapak (K)
3.    sister          
            


Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti
masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong
kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu
karusakan, nanging nduwenana urip langgeng.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           banyu, banyu, banyu (N)
             toya, toya, toya (K)
2.    fire           geni, geni, geni (N)
             latu, latu, latu (K)
3.    sun           srengenge, srengenge, srengenge (N)
             srengenge, srengenge, srengenge (K)


1.    cat           kucing, kucing, kucing (N)
             kucing, kucing, kucing (K)
2.    dog           asu, asu, asu (N)
             segawon, segawon, segawon (K)
3.    horse           jaran, jaran, jaran (N)
             kuda, kuda, kuda (K)


1.    white           putih (N)
             pethak (K)
2.    black           ireng (N)
             cemeng (K)
3.    red           abang (N)
             abrit (K)

Back to menu