Vocabulary of Kurdish (kurdî)


Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           dê, diya, dayîkên
2.    father           bav, bavê, bav û
3.    sister           xuşik


Çimkî Xwedê wusa ji dinyayê hez kir ku Kurê xwe yê yekta da, da her kesê
ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya herheyî hebe.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           av, di avê de
2.    fire           agir, di agir de, agir
3.    sun           tav


Nanê me yê rojane roj bi roj bide me.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           pişîk
2.    dog           seg
3.    horse           hesp, hespê, hespên


1.    white           sipî
2.    black           reş
3.    red           sor

Back to menu