Vocabulary of Lithuanian (lietuvių kalba)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine

1.    mother           motina, motina, motinos
2.    father           tėvas, tėvas, tėvai
3.    sister           sesuo, sesuo, seserys


Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo vienagimį Sūnų, kad
kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenima.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           vanduo, vanduo
2.    fire           ugnis, ugnis, ugnys
3.    sun           saulė, saulė


Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           katė, katė, katės
2.    dog           šuo, šuo, šunys
3.    horse           arklys, arklys, arkliai


Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Evangelijos pradžia.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           baltas, balta
2.    black           juodas, juoda
3.    red           raudonas, raudona

National languages in bold

An Old Baltic Language

Old Prussian (1300 - 1720)
Back to menu