Vocabulary of Luxemburgish (Lëtzebuergesch)

Nouns, definite articles, plurals
Numerals: masculine, feminine, neuter

1.    mother           Mamm, d’Mamm, Mammen
2.    father           Papp, de Papp, Pappen
3.    sister           Schwëster, d’Schwëster, Schwësteren
4.    brother           Brudder, de Brudder, Bridder
5.    daughter           Duechter, d’Duechter, Duechteren
6.    son           Jong, de Jong, Jongen


1.    water           Waasser, d’Waasser
2.    fire           Feier, d’Feier
3.    sun           Sonn, d’Sonn
4.    moon           Mound, de Mound
5.    wind           Wand, de Wand
6.    rain           Reen, de Reen


1.    one           een, eng, een
2.    two           zwee, zwou, zwee
3.    three           dräi
4.    four           véier
5.    five           fënnef
6.    six           sechs


Gëf äis haut eist deeglecht Brout.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           Kaz, d’Kaz, Kazen
2.    dog           Hond, den Hond, Honn
3.    horse           Päerd, d’Päerd, Päerd
4.    cow           Kou, d’Kou, Kéi
5.    fish           Fësch, de Fësch, Fësch
6.    bird           Vull, de Vull, Vullen
7.    tree           Bam, de Bam, Beem
8.    flower           Blumm, d’Blumm, Blummen


1.    white           wäiss
2.    black           schwaarz
3.    red           rout
4.    green           gréng
5.    yellow           giel
6.    blue           blo
7.    grey           gro
8.    brown           brong

Back to menu