Vocabulary of Maltese (Malti)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine

1.    mother           omm, l-omm, ommijiet
2.    father           missier, il-missier, missirijiet
3.    sister           oћt, l-oћt, aћwa


Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex
kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           ilma, l-ilma
2.    fire           nar, in-nar, nirien
3.    sun           xemx, ix-xemx


Ħobżna ta’ kuljum agħtina ilum.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           qattus, il-qattus, qtates
2.    dog           kelb, il-kelb, klieb
3.    horse           żiemel, iż-żiemel, żwiemel


Bidu tal-Bxara ta’ Ġesù Kristu, Bin Alla.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           abjad, bajda
2.    black           iswed, sewda
3.    red           aћmar, ћamra

Back to menu