Vocabulary of Moldovan (limba moldovenească, limba română)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine, neuter

1.    mother           mamă, mama, mame
2.    father           tată, tatăl, taţi
3.    sister           soră, sora, surori


Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           apă, apa
2.    fire           foc, focul, focuri
3.    sun           soare, soarele


Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           pisică, pisica, pisici
2.    dog           câine, câinele, câini
3.    horse           cal, calul, cai


Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           alb, albă, alb
2.    black           negru, neagră, negru
3.    red           roşu, roşie, roşu


Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu