Vocabulary of Nepali (nepālī)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           āmā, āmā, āmāharu
2.    father           bābu, bābu, bābuharu
3.    sister           bahini, bahini, bahiniharu


1.    water           pāni, pāni
2.    fire           āgo, āgo, āgoharu
3.    sun           surya, surya


Ājakā din hāmro däinik āhār hāmīlāi deū.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           birālo, birālo, birāloharu
2.    dog           kukur, kukur, kukurharu
3.    horse           ghoṛā, ghoṛā, ghoṛāharu


1.    white           seto
2.    black           kālo
3.    red           rāto

Back to menu