Vocabulary of Norwegian (norsk - bokmål)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives common, neuter

1.    mother           mor, moren, mødre
2.    father           far, faren, fedre
3.    sister           søster, søsteren, søstre


Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, forat
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           vann, vannet
2.    fire           ild, ilden, branner
3.    sun           sol, solen


Gi oss i dag vårt daglige brød.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           katt, katten, katter
2.    dog           hund, hunden, hunder
3.    horse           hest, hesten, hester


Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           hvit, hvitt
2.    black           svart, svart
3.    red           rød, rødt


Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Ær din far og din mor og elsk din neste som deg selv!

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

National languages in bold

Early Norwegian

Old Norse (750 A.D. - 1250)


Back to menu