Vocabulary of Nynorsk Norwegian (nynorsk)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine, neuter

1.    mother           mor, mora, mødrer
2.    father           far, faren, fedrar
3.    sister           syster, systera, systrer


For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så
kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           vatn, vatnet
2.    fire           eld, elden
3.    sun           sol, sola


Gjev oss i dag vårt daglege brød.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           katt, katten, kattar
2.    dog           hund, hunden, hunder
3.    horse           hest, hesten, hester


Evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son, tek til her.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           kvit, kvit, kvitt
2.    black           svart, svart, svart
3.    red           raud, raud, raudt


Som de vil at andre skal gjera mot dykk, så skal de gjera mot dei.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Du skal æra far din og mor di, og du skal elska
nesten din som deg sjølv.


Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu