Vocabulary of Polish (polski)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine, neuter

1.    mother           matka, matka, matki
2.    father           ojciec, ojciec, ojcowie
3.    sister           siostra, siostra, siostry


Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           woda, woda
2.    fire           ogień, ogień, ognie
3.    sun           słońce, słońce


Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           kot, kot, koty
2.    dog           pies, pies, psy
3.    horse           koń, koń, konie


Ten jest początek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           biały, biała, białe
2.    black           czarny, czarna, czarne
3.    red           czerwony, czerwona, czerwone

Back to menu