Vocabulary of Rapanui (vananga rapa nui)


1.    mother           matu’a vahine
2.    father           matu’a tane
3.    sister           tuahine


1.    water           vai
2.    fire           ahi
3.    sun           raá


1.    cat           kurî
2.    dog           paihenga
3.    horse           hoi


1.    white           tea tea
2.    black           kere kere
3.    red           henga henga

Back to menu