Vocabulary of Samoan (Gagana fa’a Sāmoa)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           tinā, le tinā, tinā
2.    father           tamā, le tamā, tamā
3.    sister           tuafafine, le tuafafine, tuafafine


Auā ua faapea lava ona alofa mai o le Atua i le lalolagi, ua ia au mai ai lona Atalii
e toatasi, ina ia le fano se tasi e faatuatua ia te ia, a ia maua e ia le ola e faavavau.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           vai, le vai
2.    fire           afi, le afi, afi
3.    sun           lā, le lā


Ia e foai mai ia te i matou i le aso nei a matou mea e ’ai e tatau ma le aso.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           pusi, le pusi, pusi
2.    dog           maile, le maile, maile
3.    horse           solofanua, le solofanua, solofanua


O le amataga o le tala lelei ia Iesu Keriso o le Alo o le Atua.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more

1.    white           pa’epa’e
2.    black           uliuli
3.    red           mūmū

Back to menu