Vocabulary of Sesotho (seSotho)


1.    mother           mmè
2.    father           ntate
3.    sister           ngwanabò


Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa oona ya
tswetsweng a nnotschi; hore e mong le e mong ya dumelang ho
yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           metsi
2.    fire           mo-llo
3.    sun           le-tsatsi


1.    cat           katse
2.    dog           ntja
3.    horse           pèrè


1.    white           -sweu
2.    black           -tsho
3.    red           -fubedu

Back to menu