Vocabulary of Slovak (slovenský)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine, neuter

1.    mother           matka, matka, matky
2.    father           otec, otec, otcovia
3.    sister           sestra, sestra, sestry


Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           voda, voda
2.    fire           oheň, oheň, ohne
3.    sun           slnko, slnko


Chlieb náš vezdejší daj nám dnes.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           mačka, mačka, mačky
2.    dog           pes, pes, psi
3.    horse           kôň, kôň, kone


Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           biely, biela, biele
2.    black           čierny, čierna, čierne
3.    red           červený, červená, červené

Back to menu