Vocabulary of Slovene (slovenski)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine, neuter

1.    mother           mati, mati, matere
2.    father           oče, oče, očetje
3.    sister           sestra, sestra, sestre


Kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina svojega edinorojenega, da
se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temuč da ima večno življenje.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           voda, voda
2.    fire           ogenj, ogenj, ognji
3.    sun           sonce, sonce


Kruh naš vsakdanji daj nam danes.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           maček, maček, mački
2.    dog           pes, pes, psi
3.    horse           konj, konj, konji


Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Sina Božjega.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           bel, bela, belo
2.    black           črn, črna, črno
3.    red           rdeč, rdeča, rdeče

Back to menu