Vocabulary of Somali (Af-Soomaali)


1.    mother           hooyo
2.    father           aabbe
3.    sister           walaal


Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiikiisa keliya oo dhashay in mid
kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           biyo
2.    fire           dab
3.    sun           qorrax


Kibis maalin nagu filan, maanta na sii.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           mukulaal
2.    dog           eey
3.    horse           faras


Horanti injilka ‘Isa Kristos Inan ka Ilah.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           cad
2.    black           madow
3.    red           casan

Back to menu