Vocabulary of Turkish (Türkçe)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           anne, anne, anneler
2.    father           baba, baba, babalar
3.    sister           kız kardeş, kız kardeş, kız kardeşler


Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, Ona iman
edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           su, su
2.    fire           ateş, ateş, ateşler
3.    sun           güneş, güneş


Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           kedi, kedi, kediler
2.    dog           köpek, köpek, köpekler
3.    horse           at, at, atlar


Tanrının Oğlu İsa Mesihle ilgili Müjdenin başlangıcı.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           beyaz
2.    black           siyah
3.    red           kırmızı


İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


Annene babana saygı göstereceksin ve Komşunu kendin gibi seveceksin.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

Back to menu