Vocabulary of Charleroi Walloon (walon)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           mame, li mame, mames
2.    father           pa, li pa, pas
3.    sister           cheur, li cheur, cheurs


1.    water           eûwe, l’eûwe
2.    fire           feu, li feu
3.    sun           solia, li solia


1.    cat           tchèt, li tchèt, tchèts
2.    dog           tchén, li tchén, tchéns
3.    horse           tch’fau, li tch’fau, tch’faus


1.    white           blanc
2.    black           nwêr
3.    red           roudje

Back to menu