Vocabulary of Liège Walloon (walon)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           mame, li mame, mames
2.    father           pére, li pére, péres
3.    sister           soûr, li soûr, soûrs


1.    water           êwe, l’êwe
2.    fire           feû, li feû
3.    sun           solo, li solo


1.    cat           tchèt, li tchèt, tchèts
2.    dog           tchin, li tchin, tchins
3.    horse          


1.    white           blanc
2.    black           neûr
3.    red           rodje

Back to menu