Vocabulary of Namur Walloon (walon)

Nouns, definite articles, plurals

1.    mother           mame, li mame, mames
2.    father           pére, li pére, péres
3.    sister           soû, li soû, soûs


1.    water           êwe, l’êwe
2.    fire           feu, li feu
3.    sun           solia, li solia


1.    cat           tchèt, li tchèt, tchèts
2.    dog           tchin, li tchin, tchins
3.    horse          


1.    white           blanc
2.    black           nwâr
3.    red           rodje

Back to menu