Vocabulary of Welsh (Cymraeg)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives masculine, feminine

1.    mother           mam, y fam, mamau
2.    father           tad, y tad, tadau
3.    sister           chwaer, y chwaer, chwiorydd


Ydy, mae Duw wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy
bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           dŵr, y dŵr
2.    fire           tân, y tân, tanau
3.    sun           haul, yr haul


Rho i ni ddigon o fwyd i’n cadw ni’n fyw am heddiw.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           cath, y gath, cathod
2.    dog           ci, y ci, cŵn
3.    horse           ceffyl, y ceffyl, ceffylau


Mae’r newyddion da am Iesu y Meseia, Mab Duw yn dechrau fel hyn.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           gwyn, wen
2.    black           du, ddu
3.    red           coch, goch


Dylech chi drin pobl eraill fel byddech chi’n hoffi iddyn nhw’ch trin chi.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


‘Gofalu am dy dad a dy fam,’ a ‘caru dy gymydog fel rwyt ti’n dy garu dy hun’.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more

National languages in bold

Early Welsh

Recent Welsh (1988)
Recent Welsh (pre-1964)
Early Modern Welsh (1588)
Early Modern Welsh (1567)
Middle Welsh (1150 - 1450)
Old Welsh (650 - 1150)
Brythonic (450 B.C. - 650 A.D.)
Proto-Celtic (    - 800 B.C.)

An Early Continental Celtic Language

Gaulish (550 B.C. - 550 A.D.)


Back to menu