Vocabulary of Patagonian Welsh (Cymraeg yr Wladfa)

Nouns, definite articles, plurals
Adjectives / numerals masculine, feminine

1.    mother           mam, y fam, mamau
2.    father           tad, y tad, tadau
3.    sister           chwaer, y chwaer, chwiorydd
4.    brother           brawd, y brawd, brodyr
5.    daughter           merch, y ferch, merched
6.    son           mab, y mab, meibion


Ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy
bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.


For God loved the world so much that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him should not perish but have everlasting life.

The Bible, John, 3, 16

Click on the words to learn more


1.    water           dŵr, y dŵr
2.    fire           tân, y tân, tanau
3.    sun           haul, yr haul
4.    moon           lleuad, y lleuad, lleuadau
5.    wind           gwynt, y gwynt, gwyntoedd
6.    rain           glaw, y glaw, glawogydd


1.    one           un, un
2.    two           dau, dwy
3.    three           tri, tair
4.    four           pedwar, pedair
5.    five           pump
6.    six           chwech


Rho i ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw.

Give us today our daily bread.
The Bible, Matthew, 6, 11

Click on the words to learn more


1.    cat           cath, y gath, cathod
2.    dog           ci, y ci, cŵn
3.    horse           ceffyl, y ceffyl, ceffylau
4.    cow           buwch, y fuwch, buchod
5.    fish           pysgodyn, y pysgodyn, pysgod
6.    bird           aderyn, yr aderyn, adar
7.    tree           coeden, y goeden, coed
8.    flower           blodyn, y blodyn, blodau


Mae'r newyddion da am Iesu y Meseia, Mab Duw yn dechrau fel hyn.

The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.
The Bible, Mark, 1,1

Click on the words to learn more


1.    white           gwyn, wen
2.    black           du, ddu
3.    red           coch, goch
4.    green           gwyrdd, werdd
5.    yellow           melyn, felen
6.    blue           glas, las
7.    grey           llwyd, lwyd
8.    brown           brown, frown


Dylech chi drin pobl eraill fel byddech chi'n hoffi iddyn nhw eich trin chi.

Do to others as you would have them do to you.
The Bible, Luke, 6,31

Click on the words to learn more


'Gofalu am dy dad a dy fam,' a 'caru dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu dy hun'.

Honour your father and mother; and love your neighbour as yourself.
The Bible, Matthew, 19,19

Click on the words to learn more


Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear.

In the beginning God created the heavens and the earth.
The Bible, Genesis, 1,1

Click on the words to learn more


Mae cariad yn amyneddgar. Mae cariad yn garedig.
Dydy cariad ddim yn cenfigennu, ddim yn brolio'i hun, nac yn llawn ohono'i hun.
Dydy cariad ddim yn gwneud pethau anweddus, nac yn mynnu ei ffordd ei hun drwy'r adeg.
Dydy e ddim yn digio a phwdu, ac mae'n fodlon anghofio pan mae rhywun wedi gwneud cam.


Love is patient and kind;
it is not jealous or conceited or proud;
love is not ill-mannered or selfish or irritable;
love does not keep a record of wrongs.

The Bible, 1 Corinthians, 13,4-5

Click on the words to learn more


Yna meddai, “Iesu, cofia amdana i pan fyddi di'n teyrnasu.”
Dyma Iesu'n ateb, “Wir i ti - cei di ddod gyda mi i baradwys heddiw.”


Then he [the man on the cross next to Him] said "Jesus, remember me when you come into your kingdom."
He replied, "Truly I tell you, today you will be with me in Paradise."

The Bible, Luke 23,42-43

Click on the words to learn more

Back to menu